Jump to main content Jump to top navigation Jump to footer
Helse

Rus og sex

Rusmidler er stoffer som gir opplevelser av rus og tilstander som for eksempel hallusinasjoner, sløvhet, søvnighet, økt våkenhet eller økt selvfølelse. Alle rusmidler kan føre til utvikling av avhengighet og rusmiddelskader. Ved rus mener vi både alkohol og ulovlige rusmidler.

Menneske som sitter med beina i kryss og høyre hånd på haka. Ser tenkende ut.

Rus i forbindelse med sex

Å blande rusmidler og sex kan være en dårlig idé. Når man er påvirket av rusmidler, blir dømmekraften svekket, og det blir vanskeligere å vurdere situasjonen man er i. 

Når man er ruset på enten alkohol eller andre rusmidler, er det for eksempel lettere å si ja til ting man ellers ikke ville sagt ja til, og det er vanskelig å vurdere og se om den eller de andre personene faktisk samtykker. 

Man kan også få nedsatt smerteterskel og vil da ikke i like stor grad legge merke til om noe gjør vondt. I tillegg kan det å være påvirket av alkohol gjøre det vanskeligere å få og opprettholde seksuell tenning, noe som kan gjøre det vanskelig å få ereksjon, eller at skjeden produserer mindre væske av seg selv. 

Hvordan dømmekraft, smerteterskel og seksuell tenning påvirkes, kommer selvfølgelig an på om man er litt eller veldig beruset. Mange overgrep skjer dessverre når en eller flere av partene er påvirket av rusmidler.

Rød snakkeboble som sier nei
?

Ofte stilte spørsmål

Noen blander rus og sex på grunn av spontane handlinger. Det betyr at man ikke har planlagt å ha sex mens man er rus, men at man for eksempel drikker alhohol og ender opp med å ha sex med noen mens man er full. Noen blander rus og sex bevisst. Det betyr at man gjør det med vilje. Årsaken til at man gjør det kan være forskjellige, som for eksempel at man vil prestere bedre for andre eller dempe vonde følelser i forbindelse med sex.

Ja, det går an å ha sex når man er full og har drukket alkohol. Men det kan være lurt å la være, spesielt hvis man er veldig full eller den/de man skal ha sex med også er veldig full. Når man er full kan det påvirke hvor våt man blir i skjeden, ereksjonen i penis, gjøre at man kjenner mindre smerte. Det aller viktigste er at det er vanskelig å gi samtykke til sex og å selv samtykke til sex hvis man er for full.

Sex som edru gjør at man føler mer, og dermed kan oppnå mer nytelse. Det gjør det også mye enklere å selv samtykke til sex og å få samtykke av noen andre når alle er helt beviste og klare for å ta et reelt valg.

Ja, det er vanlig å ikke bli ordentlig hard eller å miste ereksjonen om man er full. Ereksjonen kan også lett forsvinne og det kan være vanskelig å få orgasme under sex hvis man er full. Løsningen er å unngå å bli full eller redusere inntaket av alkohol når du ønsker å ha sex med noen.

Ja, hvis du var for full til å si nei eller utøve motstand så er dette voldtekt. Oppsøk hjelp hos ditt nærmeste voldtektsmottak eller krisesenter.

Det kan være farlig hvis man er så rusa at man ikke har muligheten til å samtykke til sexen eller ikke kan si for sikkert at den/de du har sex med faktisk samtykker og har lyst til å ha sex. Det kan også være farlig om man tar for mye av et rusmiddel og blir så ruset at man for eksempel sovner, skader seg selv eller andre eller tar en overdose.

Chemsex er et begrep man bruker for når man bruker rusmidler sammen med sex, som oftest gruppesex. Det finnes en egen organisasjon i Norge som arbeider med skadereduserende arbeid for de av oss som utfører chemsex. De heter chemfriendly og du kan lese mer om deres arbeid på deres nettside chemfriendly.no.

We are sorry, but you are using a version of Internet Explorer that is not supported on this site. The browser is no longer updated by Microsoft and may therefore pose a security risk. We recommend that you use a different browser. Welcome back!

Read more about IE