Jump to main content Jump to top navigation Jump to footer
Mangfoldig seksualitet

Sunt, sikkert og samtykkende

For at sex skal være bra, følger vi de tre «S»-ene – sunt, sikkert og samtykkende

Sunt

Sunt vil si at det fører noe positivt med seg. Dersom det føles deilig eller bra for deg og din(e) partner(e), du liker det, og det kanskje til og med oppleves berikende, så er det flott. Da er det noe som er sunt for kropp og sjel. Man kan også si at det er sunt dersom det er sikkert/trygt.

artboard 1 copy 13

Sikkert

Sikkert vil si at man skal ta vare på sin egen og andres helse gjennom å praktisere sex på en måte som er tryggest mulig, slik at man reduserer risikoen for å skade seg selv eller andre. Skade kan være både fysisk og psykisk. Har du sex med noen, har du et ansvar for å ikke gi folk varig skade. Det er ulovlig å påføre andre varig skade under sex. Et sikkerhetstiltak er å beskytte seg selv mot seksuelt overførbare infeksjoner ved å bruke kondom. Et annet sikkerhetstiltak er god kommunikasjon, som for eksempel å bruke stoppord, særlig når man prøver ut nye ting, eller om man er med noen som ikke kjenner dine grenser. Dette innebærer at du for eksempel markerer at noen har gått over dine grenser ved at du sier «rødt», som mellom dere kan være avtalt stoppord for «stopp». I mange tilfeller praktiserer man «trafikklysregelen»: «grønn» for at alt er bra; «gul» for at dette er bra, men ikke eskalere; «rødt» for full stopp. Et tredje sikkerhetstiltak er å ikke være i beruset tilstand når du har sex med andre.

output onlinepngtools (9) (1)

Når man er ruset enten på alkohol eller andre rusmidler, har man ikke den samme kontrollen over sin egen kropp. For eksempel kan smerteterskelen være høyere og gjøre at man ikke merker på samme måte at noe gjør vondt. Det blir da utfordrende å vite akkurat hva man har lyst til. I tillegg kan det ofte bli vanskeligere å være oppmerksom på andres signaler og grenser når vi er ruset, og da øker risikoen for å tråkke over grensene til de eller den man har sex med.

Samtykkende

Samtykkende vil si at alle parter som er involvert, er med frivillig og har lyst, og om noen ønsker å stoppe, skal dette alltid respekteres.

Et samtykke burde alltid være entusiastisk, ikke tvilende. Samtykke er utrolig viktig hvis du skal ha sex, og det er viktig å presisere at bare ja betyr ja. Å samtykke betyr ikke at man er med på alt, og det er viktig å definere hva man samtykker til. Samtykke kan også trekkes tilbake når som helst. Dersom man ikke har et samtykke, så er det et overgrep. Her er det viktig å presisere at man ikke trenger å få en verbal bekreftelse; ofte kan den eller de du vil ha sex med, bruke kroppsspråk til å kommunisere om de ønsker å ha sex med deg. Hvordan man kommuniserer samtykke, kan endre seg mye fra når man er ny i en relasjon, og når man er blitt trygg i en relasjon. Likevel er det spesielt viktig å få et verbalt samtykke i mange situasjoner.

artboard 1 copy 18

Hvis du på noen som helst måte er usikker om den andre parten samtykker, så spør. Vi har også en egen del om kommunikasjon på denne nettsiden. Sex er så mye bedre når man vet at alle involverte parter har lyst. Samtykke kan bare gis mellom parter som er likeverdige. Det betyr at et samtykke ikke er gyldig dersom de som har sex med hverandre ikke er likeverdige. Likeverd betyr at man er på cirka samme nivå når det gjelder makt, og at alle parter har lik mulighet til å si både ja og nei. Eksempler på situasjoner der maktbalansen er skjev, er når noen som er yngre enn den seksuelle lavalder (16 år), har sex med noen som er eldre, eller når noen er påvirket av rusmidler og derfor ikke er helt klar over hva man sier ja til.

We are sorry, but you are using a version of Internet Explorer that is not supported on this site. The browser is no longer updated by Microsoft and may therefore pose a security risk. We recommend that you use a different browser. Welcome back!

Read more about IE