Jump to main content Jump to top navigation Jump to footer
Mangfoldig seksualitet

Nyttig info og lenker

Nedover følger nyttig informasjon og linker til andre hjelpetilbud hvor man kan søke informasjon rundt seksualitet, kjønn, identitet.

logo ungdomstelefonen

Ungdomstelefonen

Ungdomstelefonen er Skeiv Ungdoms egen chatte- og telefontjenesten. Unge svarer unge på spørsmål rundt seksualitet, legning, identitet, forelskelse, sex og kjønn. Chat eller send melding på ungdomstelefonen.no eller ring 400 00 777.

FRI foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold logo

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI er Skeiv Ungdoms foreldreorganisasjon. Som Skeiv Ungdom har FRI lokallag over hele landet og tilbyr aktiviteter til skeive i alle aldre. De har blant annet foreldregrupper til de av oss som har skeive barn. Les mer på www.foreningenfri.no.

logo skeiv verden farge

Skeiv Verden

Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn. Les mer på www.skeivverden.no.

Garmeres samisk interseksjonelt flagg

Garmeres

Garmeres er en organisasjon av og for skeive samer på tvers av landegrensene. De jobber for skeive samers rettigheter, muligheter og synlighet i hele Sápmi.

Salam Norge logo

Salam Norge

Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, og/eller andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge.

logo png

Skeivt Kristent Nettverk

SKN – Skeivt Kristent Nettverk er en organisasjon for alle som er kristen og skeiv (lesbisk, homofil, bifil, transperson o.l.).  SKN arbeider for aksept i frikirkelige kretser i Norge og gir informasjon om tro, seksuell identitet og kjønnsidentitet. Les mer på skeivtkristentnettverk.no.

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens logo

PKI – Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er en pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære i Norge. PKI har som formål å jobbe for en helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle med kjønnsinkongruens.

sexogsamfunn logo 1

Sex og Samfunn

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse. De har klinikk i Oslo, i tillegg til chat som tar imot henvendelser fra hele landet om seksuell helse.

Helseutvalget logo

Helseutvalget

Helseutvalget jobber med seksuell helse blant menn som har sex med menn, og kvinner som har sex med
kvinner. De har også en egen chattetjeneste som heter YouChat. Se mer på www.helseutvalget.no.

hivnorge r

HivNorge

Interesseorganisasjon for alle som lever med hiv. Les mer på www.hivnorge.no

Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. De jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

Unge Funksjonshemmede

Unge Funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 37 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom. Unge Funksjonshemmede jobber blant annet med seksualitet og seksuell helse blant mennesker med funksjonshemning.

www.ungefunksjonshemmede.no

UNG.NO

Ung.no er et nettsted for unge der du kan finne informasjon om seksuell helse, seksualitet, unges rettigheter og mye mer.

116111 Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmetelefonen for barn og unge er et chattetilbud og telefontilbud for alle barn og unge fra 0-18 år som har opplevd eller opplever vold, overgrep eller omssorgssvikt.

LMSO

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)er en medlemsbasert interesseorganisasjon med formål om å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsordenen i samfunnet. www.lmso.no

Krisesentersekretariatet

Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge som arbeider for en fremtid uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og for å styrke tilbudet av krisesentre. www.krisesenter.com

 

Reform

Ressurssenter for menn som blant annet jobber for bedre fysisk og psykisk helse, voldsforebygging og likestilling. De har både mannstelefonen og mannschatten hvor du kan prate med anonyme, frivillige som har taushetsplikt. www.reform.no.

Prosenteret

Oslo kommunes hjelpetilbud for personer som har erfaring med å selge eller bytte seksuelle tjenester.  www.prosenteret.no

Kors på halsen

Korspahalsen.no er Røde Kors sin chatte- og hjelpetelefon for barn og unge opp til 18 år. Her kan du prate gratis om hva som helst med frivillige voksne. Du er helt anonym og de voksne har taushetsplikt. 

VO-linjen

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Rødekorstelefonen

Rødekorstelefonen er en anonym og gratis chatte- og telefontjeneste for deg eller noen du kjenner som opplever sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, incestutsatte og deres pårørende. Du kan ring gratis hele døgnet, hver eneste dag i året på 800 57 000

We are sorry, but you are using a version of Internet Explorer that is not supported on this site. The browser is no longer updated by Microsoft and may therefore pose a security risk. We recommend that you use a different browser. Welcome back!

Read more about IE