Jump to main content Jump to top navigation Jump to footer

Mangfoldig seksualitet

Velkommen til Skeiv Ungdoms egen sexhåndbok. Som tittelen avslører, er dette en digital håndbok som er ment å gi praktisk veiledning til alle som ønsker å lære mer om hvordan man kan få et bedre sexliv, og hvordan man kan ha sex rent praktisk. Den er også for deg som vil vite mer om variasjon og mangfold innen kjønn og seksualitet, og litt om hvordan man kan ta vare på seg selv, sin egen kropp og eventuelle partnere. Ikke minst håper vi at du blir inspirert.

Seksualitet er mangfold

Seksualitet er mangfoldig, og det finnes uendelig mange fine og spennende måter å ha sex på, og målet er å finne det som passer for deg. Vi har et skeivt perspektiv på seksualiteten. Det betyr ikke at dette bare er skrevet for de av oss som definerer seg som skeiv. Vi håper og tror dette er en nettside som er relevant for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne og kropp.

Hvorfor har vi laget denne nettsiden?

For oss i Skeiv Ungdom er seksuell helse veldig viktig. Vi vet at ungdom, særlig skeive ungdommer, får svært mangelfull seksualitetsundervisning. Den reflekterer rett og slett ikke mangfoldet som finnes, både med tanke på kropp, kjønnsidentitet, seksuell orientering eller seksuell praksis. Det blir fort mye fokus på uønsket graviditet, og relasjonene som blir beskrevet, tar som oftest utgangspunkt i en mann med penis og en kvinne med vulva. Men sex er så mye mer enn dette! Denne håndboken vil ikke kunne erstatte seksualitetsundervisningen i skolen, men forhåpentligvis være et nyttig supplement.

På denne nettsiden vil du finne en liste over relevante organisasjoner, nettsider, hjelpetjenester og lignende, som kan gi deg mer informasjon eller støtte når det gjelder ulike tema som har med kjønn og seksualitet å gjøre.

Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle relasjoner og uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering.

artboard 1 copy 37

Hva mener vi med skeiv?

Folk som passer inn i denne kategorien, trenger ikke å kalle seg selv skeiv, men vi bruker ordet skeiv for å inkludere alle som har en kropp, et kjønn eller en seksualitet som bryter med dagens forventninger i samfunnet. Det forventes ofte at jenter kun skal like gutter, og at gutter kun skal like jenter. Denne forventningen kaller vi heteronormen. Det forventes også at det bare finnes to kjønn, og at disse er motsetninger av hverandre. Det er også veldig mange forventninger knyttet til hvordan man skal praktisere sex, og at man skal ha lyst til å ha sex. Alle som bryter med disse forventningene, kaller vi altså i et samlebegrep for «skeive». Dette inkluderer for eksempel lesbiske, bifile, mennesker med flytende kjønnsidentitet, homofile, menn som har sex med menn, personer som praktiserer BDSM, fetisjister, personer som ikke opplever seksuell opphisselse eller seksuell tiltrekning, transpersoner, personer som forelsker seg i personlighet istedenfor kjønn, personer som er polyamorøse og kan ha flere kjærester eller partnere samtidig, personer som ikke ønsker å definere kjønn eller seksualitet osv.

Person i rullestol og person som sitter på bakken.

Begreper og inkluderende språk

Når vi sier at dette er en skeiv sexhåndbok, tar vi altså ikke utgangspunkt i at sex utelukkende foregår mellom to av «motsatt» kjønn, at alle definerer seg som menn og kvinner, eller at penetrerende vaginalsex er den mest naturlige seksuelle aktivitet. Vi går ikke ut fra at alle kvinner har vulva og alle menn en penis. Vi prøver derfor å unngå begreper som «kvinne/ jente» og «mann/gutt», og sier i stedet «personer med vulva», «personer med livmor», «personer med penis» osv. Du står selvfølgelig helt fritt til å definere din egen identitet, både når det kommer til seksualitet og kjønn. Hvilke ord du bruker om din kropp, er også helt opp til deg.

We are sorry, but you are using a version of Internet Explorer that is not supported on this site. The browser is no longer updated by Microsoft and may therefore pose a security risk. We recommend that you use a different browser. Welcome back!

Read more about IE