Jump to main content Jump to top navigation Jump to footer
Sex – med deg selv og andre

Kjøp, salg og bytte av sex

Kjøp, salg og bytte av sex

En del mennesker gjør seksuelle tjenester i bytte mot for eksempel penger, klær, et sted å bo, reiser og andre goder. Noen kaller dette for sexarbeid, og noen kaller det prostitusjon, men mange tenker ikke på dette som verken sexarbeid eller prostitusjon, men bare som en byttehandel. Mennesker av alle kjønn selger sex, og mennesker av alle kjønn kjøper sex.

I Norge er det ikke lov å kjøpe seksuelle tjenester, men det er lov å selge seksuelle tjenester.

Hvis du har erfaring med salg eller bytte av sex kan du lese mer og ta kontakt med for eksempel Prosenteret eller PION – interesseorganisasjonen for sexarbeidere. Stiftelsen og helsestasjonen Sex og Samfunn har et gratis og anonymt samtaletilbud for deg som har kjøpt sex. Ta kontakt med de for mer info om dette.

Person som står og er blå

We are sorry, but you are using a version of Internet Explorer that is not supported on this site. The browser is no longer updated by Microsoft and may therefore pose a security risk. We recommend that you use a different browser. Welcome back!

Read more about IE